Dutch /Flemish French English German Spanish
Inschrijven

Privacy Beleid

Privacy beleid

• Ons privacy beleid

We slaan geen kredietkaart informatie op,noch delen we klantinformatie met derden.
Dit beleid dekt alle gebruikers die zich aanmelden om de SMP website te gebruiken. Het is niet noodzakelijk om zich te registreren om toegang te bekomen om zoekopdrachten op te starten op de site,maar we kunnen de toegang tot bepaalde gebieden van de site beperken,zoals hieronder vermeld.
Toegang tot de site is gratis voor alle gebruikers. We zijn eraan gehouden om uw privacy te beschermen,wanneer U onze online diensten gebruikt.
Om uw privacy te beschermen hanteren we 5 principes die U hieronder kan lezen.


• Kennisgeving
Tijdens ons registratieproces vragen we U om persoonlijke gegevens, die laten ons toe om met U te communiceren en U te identificeren. We nodigen U ook uit om ons mede te delen welke uw interesses zijn, zodat onze communicatie relevant en interessant is voor U.
Houdt er ook rekening mee dat we de informatie die we van U bekomen kunnen laten controleren met de informatie die we verkrijgen van een specialist inzake anti-fraude bestrijding en dit met het oog om frauduleuze transactie te verhinderen voor dat deze zich kunnen voordoen.
We zullen de door U verstrekte gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

• Om updates over de status van uw bestellingen te verzenden.
• Om onze nieuwsbrieven of informatie betreffende onze aanbiedingen aan U toe te sturen.
• Om de inhoud, vormgeving en lay-out van de SMP website te verbeteren en om het kennisgeving management te vergemakkelijken.
• Om de interesses en het koopgedrag van onze geregistreerde gebruikers beter te begrijpen.
• Om meer algemene marketing-en promotie activiteiten, gericht op onze producten en diensten te verrichten. We kunnen uw gegevens ook inschrijven voor onze andere activiteiten, waarvan we denken dat deze voor U nuttig kunnen zijn.
• Toestemming en keuze
Als U ervoor kiest om nu niet in te schrijven en geen persoonlijke informatie wenst mede te delen, kunt U nog steeds onze website bezoeken, maar U zult geen toegang verkrijgen tot de gebieden die enkel toegankelijk zijn voor onze geregistreerde bezoekers. Door de voltooiing van het registratieproces, bevestigt U dat U instemt met de voorwaarden en bepalingen van ons privacy beleid zoals beschreven en dienovereenkomstig akkoord gaat met het gebruik van uw gegevens.
• Toegang
We hebben voor U een administratieve dienst in het leven geroepen (uw persoonlijke account) waar U op elk moment uw persoonlijke gegevens kunt bekijken om na te gaan of deze juist en actueel zijn. U zult in staat zijn om uw gegevens te bewerken, te verbeteren, te veranderen of om onjuiste informatie te verwijderen. U kunt ook uw keuze bepalen van wel of niet geïnformeerd te worden van de marketing en promotie activiteiten, Het zal evenwel een tijdje duren voor deze wijziging in het ganse systeem is verwerkt en bijgevolg kan het zijn dat U nog een tijdje deze promoties zal ontvangen. U hebt het recht om een kopij van uw persoonlijke informatie op te vragen tegen een kleine vergoeding.
• Beveiliging

We hebben passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie niet op een onwettige wijze wordt verwerkt.
SMP gebruikt industriële standaard procedures om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke identificeerbare informatie met inbegrip van “firewalls” en “Secure Socket Layers” te beschermen.
SMP behandelt gegevens als een activa dat beschermd dient te worden tegen verlies en ongeoorloofde toegang.
Het is echter zo dat niet elke draadloze overgedragen informatie via het netwerk gegarandeerd veilig kan gebeuren.
We maken gebruik van verschillende beveiligingstechnieken om dergelijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang door gebruikers binnen en buiten het bedrijf.
We doen geen overdracht van uw persoonlijke informatie buiten de Europese Gemeenschap zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
• Cookies
Onze website maakt meerdere “cookies” aan op uw computer, welke sessies bevat en statusgegevens. De gegevens in deze cookies bevat geen persoonlijk of financiële informatie. Onze website vereist cookies om de “web browser” en externe beveiligingsprogramma’s in staat te stellen, taken te vervullen zoals registratie, inlogging, aankoop van items of toegang te verlenen tot accounts. Wees U ervan bewust dat indien cookies worden geblokkeerd of worden uitgeschakeld door externe software veel van de website functies zullen verzwakt worden of zelfs zullen wegvallen.
Internet sites van derden die U koppelt aan onze website zijn niet gedekt door onze privacy beleid, dus we raden U aan, wees voorzichtig wanneer U persoonlijke gegevens online aanbiedt. SMP aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze sites. Andere bedrijven die adverteren of producten aanbieden op onze site kunnen ook cookies aan uw PC toewijzen. De aard van de cookies dat deze bedrijven gebruiken en de manier waarop ze deze gebruiken valt onder hun privacy beleid en niet het onze.
Voor algemene informatie met betrekking tot cookies bezoek: http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
Klik hier als U cookies hebt ingeschakeld.
• Minderjarigen
De SMP website is niet bedoeld voor kinderen en we vragen dat niemand onder de leeftijd van 12 jaar persoonlijke informatie aan ons overdraagt of de site gebruikt zonder de begeleiding van ouders of voogd.
• Verwijdering van persoonlijke gegevens
We zijn niet in staat om uw SMP accountgegevens te verwijderen gedurende 6 jaar, met daarin uw persoonlijke gegevens, te rekenen vanaf de datum van uw laatste interactie met ons.(dit kan een verkooptransactie, een teruggave of andere interactie met SMP via onze Klanten service of onze online diensten zijn)
Deze gegevens hebben we nodig om onze historiek van onze zakelijke activiteiten te kunnen raadplegen. U kan ervoor kiezen om op ieder tijdstip onze marketing communicatie stop te zetten en dit via uw persoonlijk account op deze website.